Политика за лични данни

Политика за защита на личните данни

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за София Ивент Студио ООД. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

 1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние събираме следните лични данни:

 • Собствено и фамилно име
 • Електронна поща (имейл)
 • Адрес за контакт
 • Телефон за контакт
 • Име на фирма
 • ЕИК

София Ивент Студио ООД не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

 1. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

 • За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
 • За да Ви уведомяваме за нови или съществуващи вече услуги.
 • За да Ви изпращаме актуална ценова листа.
 • За да Ви уведомяваме за текущи промоции.
 • За да Ви предоставяме полезни съвети и важна информация относно нашите продукти или услуги.
 • За да Ви изпращаме покани за предстоящи изложения и събития, които организираме.
 • За да търсим Вашето мнение (чрез онлайн допитване) с цел подобряване качеството на нашето обслужване и предлаганите от нас продукти, услуги събития и др.
 • За управление и изпълнение на Ваши заявки.
 1. С кого споделяме Вашите данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на София Ивент Студио ООД.

 1. Как ще получавате информация за нашите продукти, промоции, предстоящи събития и др.?

Само ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща за нашите нови продукти, специални предложения, ценови листи и др. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите по един от следните начини:

 • чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;
 • или като ни изпратите имейл за отказ на kanava.artstudio@gmail.com.
 1. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от София Ивент Студио ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Всяко едно от правото може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на електронен адрес: kanava.artstudio@gmail.com или чрез изпращане на писмо на адрес: гр. София, ул. Равен 1, ет.1,ап.1 София Ивент Студио ООД

 1. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, София Ивент Студио ООД ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

 1. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

 1. Контакт с нас

Ако искате да упражните, което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

 • чрез имейл: kanava.artstudio@gmail.com
 • на телефон: 0884 54 95 04
 • по пощата: гр. София, ул. Равен 1, ет.1,ап.1 София Ивент Студио ООД
 1. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта на София Ивент Студио ООД- www.kanava.bg, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 29.5.2018 г.

ФОРМА ЗА СЪГЛАСИЕ

Съгласие за обработка на лични данни от София Ивент Студио ООД

Уважаеми Партньори,
За да продължим да Ви изпращаме информация за всички нови продукти, ценови листи, промоции, предстоящи събития и др., свързани със съвместната ни дейност и след 25 май, 2018, ни е необходимо Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни.
Личните Ви данни ще бъдат използвани единствено с цел изпращане на информация за всички нови продукти, услуги, промоции, предстоящи събития и др., свързани със съвместната ни дейност.
Както и досега, можете да решите да се откажете да получавате имейли винаги, когато пожелаете, като натиснете линка „Отписване“ от всеки един имейл, който получавате.
Можете да поискате да бъдете забравен, като изпратите имейл на kanava.artstudio@gmail.com от имейла, с който сте регистрирани при нас.

* Задължително

С най-добри пожелания,
Екипът на София Ивент Студио ООД