euprogramm

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095-0366 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

Бенефициент: СОФИЯ ИВЕНТ СТУДИО ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2 831.98 лв.

Начало: 22.01.2021 г.
Край: 22.03.2021 г.